Hasar Anında Yapılacaklar!

Öncelikle hiçbir zaman bir hasar durumuyla karşılaşmamanızı dileriz.

İhbar anında sizden istenecek bilgiler:

 • Poliçe numarası
  Hasar
  Tahmini hasar miktarı
  Sigortalı telefon veya irtibat kurulacak kişi telefonu
  Oto hasarlarında servis adresi ve telefonu
  Hasar dosyanızı kendiniz takip edecekseniz ihbar sırasında aldığınız hasar dosya numarasını saklayınız. Tüm sorgu ve görüşmelerde gerekli olacaktır.

KAZA BRANŞI İÇİN GEREKLİ BELGELER

A-KASKO SİGORTASI HASARLARI

Çarpma -Çarpılma Hasarları

 • Trafik kazası tespit tutanağı, zabıt tutturulmadıysa sürücünün detaylı beyanı
  Alkol raporu
  Ruhsat fotokopisi
  Ehliyet fotokopisi
  D/M (dain-i mürtehin)varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
  Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları
  Vergi kimlik numarası
  Aracınızın tamirinin şirketimizin anlaşmalı servis ve tamirhanelerinde yapılmasını tercih ettiğiniz takdirde şirketimiz denetimi altındaki bu servislere hiçbir ödeme yapmadan zararınızı giderebileceksiniz.

Araç Çalınması Hasarları

Aracın çalınması ve çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda

 • Karakol müracaat tutanağı (tasdikli örneği)
  Karakol bulunamadı yazısı (tasdikli örneği)
  Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı(tasdikli örneği)
  Çalınmıştır kaşeli ruhsat aslı
  Maliyeden borcu yoktur yazısı(tasdikli örneği)
  Maliyeden silindi belgesi(tasdikli örneği)
  Poliçe ve makbuz asılları
  Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)
  D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
  Vergi kimlik numarası
  Vekaletname (örneği şirketimizden alınacaktır)
  Radyo – Teyp Çalınması Hasarları
 • Radyo Teyp çalınması halinde, poliçenizdeki radyo teyp için verilmiş sigorta teminatı sona ereceği için yeniden radyo teyp monte etmeniz halinde poliçenize ek teminat eklenmesi için acenteniz ile irtibat kurunuz
 • Karakol müracaat ve görgü tespit tutanağı
  Ruhsat fotokopisi
  D/M (dain-i mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
  Vergi kimlik numarası

B-TRAFİK SİGORTASI (ZORUNLU MALİ SORUMLULUK) HASARLARI

 • Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği)
  Alkol raporu(tasdikli örneği)
  Ruhsat fotokopisi, Ehliyet(talep eden kişinin)
  Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları(Talep eden kişinin)
  Poliçede plaka belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
  Tazminat alacaklısının vergi kimlik numarası
  Mağdur araç ruhsat sahibi adına vatandaşlık numarası (TC Kimlik No)

C-ÖLÜM VEYA YARALANMA HASARLARI

 • Poliçede plaka belirtilmemiş ise, sigortalı aracın ruhsatname örneği
  Trafik kazası tespit tutanağı(Tasdikli örnek)
  Tazminat alacaklısının vergi kimlik numarası (Ölümlerde vergi numarası varislerin vergi numarasıdır)
  Ölümlerde
 • Ölü muayene tespit tutanağı
  Veraset ilamı(Tasdikli örnek)
  Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği
  Ölenin gelir durumunu gösterir belge
  Yaralanmalarda
 • Tedavi gideri ile ilgili fatura ve makbuz asılları
  İlaç masrafları için doktor reçetesi, reçeteye bağlı olarak hasta adına eczaneden alınan fatura, ilaç fiyat kupürleri
  Maluliyet için
 • Maluliyeti gösterir heyet raporu
  Malulün maluliyetten önceki ve sonraki kazanç durumunu gösterir belge
  Sigortalı tazminatı mahkeme kararı ile ödemiş ise, mahkeme kararı, kaza tespit tutanağı, sigortalı aracı kullanan kişinin ehliyetname örneği, ruhsatname örneği, icra emri, ödeme belgesi ve poliçesi.

D- CAM KIRILMASI SİGORTASI HASARLARI

 • Zabıt veya beyan
  Fatura (eksper gönderilmediği durumlarda)
  Hasarla ilgili fotoğraflar (eksper gelmiyor ise )
  Vergi kimlik numarası

E- FERDİ KAZA HASARLARI

 • Kaza Zaptı
  Veraset ilamı
  Ölüm raporu
  Maluliyet Halinde
 • Kaza Zaptı
  Tam teşekküllü hastaneden alınacak işgücü kayıp oranını gösterir heyet raporu
  Hastane fatura ve makbuzları.

Yorum bırakın

Hoşgeldiniz! Canlı Destek!

Insurance Quote

  İletişim Bilgileri :
  Ürün / Hizmet :

  Aşağıdaki Bilgileri Sadece Trafik ve Kasko Sigortası için Doldurunuz: